پد چسبی الکتروشوک

پد چسبی الکتروشوک با عملکرد چند منظوره یکی از مهمترین لوازمی است که به دستگاه الکتروشوک متصل می گردد.

انواع پد چسبی الکتروشوک جهت کلیه دستگاه های الکتروشوک در انواع بزرگسال، اطفال و ضد اشعه قابل ارائه می باشد.

InstagramLinkedinTelegram
go to top
web design by ASAGRAPHIC